Petrohrad

St-Petersburg_Winter-Palace
První myšlenku postavit město na řece Něvě dostal ruský car Petr I. Veliký se stavbou se potom začalo v roce 1703. Metropole byla i hlavním městem Ruska (v letech 1924 1991) v této době také došlo k přejmenování na Lenningrad podle vůdce revoluce – V.I. Lenina. Po pádu vládce se zase opět používal název prvotní – Petrohrad.

Město bylo postaveno za velmi těžkého až smrtelného vyčerpání dělníků. Je to historicky cenné město (mnoho památek UNESCO) a mnoho významných událostí se staly právě zde. Díky tomu je také možné navštívit tolik krásných pamětihodností. Aktuálně je to druhé největší město s pěti miliony obyvatel a je velmi důležitým přístavem.

NEVYNECHEJTE BĚHEM VAŠEHO POBYTU:

 

  • Zimní palác
  • Ermitáž
  • Katedrálu Sv. Izáka
  • Jantarovou komnatu
  • Petropavlovskou pevnost
  • Katedrálu Petra a Pavla
  • Palácové náměstí